FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

take turns [slovné spojenie]
1.
striedať sa
Sorry we left you behind on Mars. We have to take turns doing your tasks.
Škoda, že sme ťa nechali na Marse. Teraz sa musíme striedať, keď treba urobiť niečo za teba.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: take turns .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.