FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

in vain [slovné spojenie]
1.
márne
Henry argued in vain that the Polynesian worm was not contagious.
Henry márne všetkých presviedčal, že polynézsky červík nie je nákazlivý.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: in vain .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
márny, navnivoč
They honor the legacy, Mark's leaving behind, and they ensure his sacrifice will not be in vain.
Ctia si odkaz, ktorý nám Mark zanechal, a robia všetko preto, aby jeho obeta nebola márna.
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.