FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

grasp for anything [slovné spojenie]
1.
chytať sa každej možnosti
RICK: What is she thinking? She knows the infrared can't get through a sandstorm. ALEX: She's grasping for anything.
RICK: Čo to vyvádza? Vie predsa, že infrared cez piesočnú búrku neprejde. ALEX: Chytá sa každej možnosti.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.