FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

mop up [frázové sloveso]
1.
utrieť
I spilled some on you. Maybe i should mop that up.
Vylial som trochu na teba. Asi by som to mal utrieť.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: mop up .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
poutierať mopom
Wait a second. Why would they mop up the blood if they're trying to stage a crime scene?
Tak počkať. Prečo by niekto chcel poutierať krv, ak by chcel zinscenovať miesto činu?
Zdroj:
Frázy v tejto vete: mop up .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.