FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

witch-hunt [slovíčko]
1.
hon na čarodejnice
GILPIN:Why are you going so easy on him? You got a crush? BONEY: I am conducting an investigation, not a witch-hunt.
GILPIN: Prečo ste naňho taká mäkká? Ste doňho buchnutá? BONEY: Vediem tu vyšetrovanie, nie hon na čarodejnice.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.