FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

pick apart (someone/something) [frázové sloveso]
1.
vŕtať sa (v niekom, niečom)
I'm so sick of being picked apart by women.
Už mám toho po krk, ako sa vo mne ženy rýpu.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.