FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

undies [slovíčko]
1.
nohavičky
So we are dealing with a 20-year-old who isn't sure where she leaves her undies?
Takže tu máme 20-ročnú žabku, ktorá si ani nepamätá, kde nechá svoje nohavičky?
Zdroj:
Frázy v tejto vete: undies .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.