FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

prenup [slovíčko]
1.
predmanželská zmluva
Nick wants me gone but he won't ask for a divorce. In his mind, I'm the owner of his bar, his only line of credit. The bitch with the prenup.
Nick chce, aby som zmizla, ale o rozvod nepožiada. V jeho hlave som majiteľkou baru a jeho jedinou cestou k peniazom. Tá sviňa s predmanželskou zmluvou.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: prenup .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.