FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

weed [slovíčko]
1.
tráva, marihuana
BONEY: Have you seen this girl around here? JASON: Yeah. I remember her. BONEY: What did she want? Weed, pills?
BONEY: Videl si tu toto dievča? JASON: Áno, tú si pamätám. BONEY: Čo tu chcela? Trávu, tabletky?
Zdroj:
Frázy v tejto vete: weed .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
marihuana, tráva
You're still dealing weed? Yeah, Best in Denver.
Stále díluješ marihuanu? Nejlepšiu v Denveri.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: weed .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.