FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

project (something) on (someone) [slovné spojenie]
1.
prenášať niečo na niekoho
Everybody's examining me and projecting their shit on me.
Všetci sa vo mne piplú a prenášajú na mňa svoje sračky.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.