FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

do someone a favour [slovné spojenie]
1.
urobiť niekomu láskavosť
Would you delete that picture for me? Just do me a favor.
Vymažete, prosím, tú fotku? Urobte mi tú láskavosť.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.