FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

in debt [slovné spojenie]
1.
v dlhoch
My parents' publisher dropped them, and they're in debt up to their ears.
Vydavateľ dal mojim rodičom košom a teraz sú po uši v dlhoch.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.