FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

burn down [frázové sloveso]
1.
zhorieť, vyhorieť
Like you said, it's my dad's house. I come by once a week, make sure the place hasn't burned down.
Ako vravíte, je to dom môjho otca. Chodím sem raz za týždeň, aby som sa uistil, že to tu nezhorelo.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: burn down .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.