FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

attempt suicide [slovné spojenie]
1.
pokúsiť sa o samovraždu
Yeah, I know all about Desi Collings. He was obsessed. He attempted suicide after Amy broke up with him sophomore year. We had to file a restraining order.
Hej, Desi Collingsa si dobre pamätám. Bol akoby posadnutý. Keď sa s ním Amy v druháku rozišla, museli sme požiadať o obmedzujúci príkaz.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.