FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

grow up [frázové sloveso]
1.
vyrastať
He grew up in Bensonhurst, right next door to my cousin’s friend’s husband.
Vyrastal v Benstonhurste, vedľa manžela kamarátky môjho bratranca.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: grow up .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
vyrastať, dospievať
You know, there are millions of people out there... Who grew up with her and care about her. We care about her, we love her. And we just want her back.
Viete, milióny ľudí vyrastalo spolu s ňou a záleží im na nej. A tak isto aj nám, máme ju veľmi radi. A chceme, aby sa nám vrátila.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: grow up .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.