FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

be in a fix [slovné spojenie]
1.
byť v zložitej situácii
I’m in a bit of a fix. I need a suit for my kid.
Som tak trochu v ťažkej situácii. Potrebujem oblek pre môjho syna.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: be in a fix .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.