FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

blood type [slovné spojenie]
1.
krvná skupina
You don't know if she has friends, you don't know what she does all day. And you don't know your wife's blood type.
Neviete, či má priateľov. Neviete, čo robí celé dni. A nepoznáte ani krvnú skupinu svojej ženy.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: blood type .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.