FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

standoffish [slovíčko]
1.
odmeraný, utiahnutý
So, your wife has no friends here. Is she kinda standoffish?
Tak, vaša žena tu nemá žiadnych priateľov. Nie je tak trochu odmeraná?
Zdroj:
Frázy v tejto vete: standoffish .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.