FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

cross (something) out [frázové sloveso]
1.
vylúčiť, vyškrtnúť
BONEY: You got to the bar around 11:00 today. Where were you before that? Just to cross that out. NICK: Well, I was home.
BONEY: Dnes ste prišli do baru o jedenástej. Kde ste boli predtým? Nech si to vyškrtneme. NICK: Bol som doma.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.