FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

hold a press conference [slovné spojenie]
1.
usporiadať tlačovú konferenciu
We're gonna hold a press conference tomorrow.
Zajtra usporiadame tlačovú konferenciu.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.