FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

fun fact [slovné spojenie]
1.
pikoška
Amy Elliott, you are more than amazing. And, fun fact for the readers...You have a world-class vagina.
Amy Elliotová, si úplne úžasná. A taká pikoška pre čitateľov...máš svetovú vagínu.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.