FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

one step ahead [slovné spojenie]
1.
o krok vpred
Amazing Amy has always been one step ahead of me.
Úžasná Amy bola vždy o krok predo mnou.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: one step ahead .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.