FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

pick at (someone/something) [frázové sloveso]
1.
rýpať
I love having strangers pick at my scabs.
Zbožňujem, keď sa cudzí ľudia rýpu v mojej minulosti.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.