FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

to peddle [slovíčko]
1.
pokútne predávať, podstrčiť
NICK: Your parents literally plagiarized your childhood. AMY: No, they improved upon it, and then peddled it to the masses.
NICK: Tvoji rodičia ti doslova ukradli detstvo. AMY: Nie, vylepšili ho, a potom ho podstrčili masám.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.