FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

meta [slovíčko]
1.
poukazujúci sám na seba, výstižný, metaforický (ironicky)
NICK: My sister Margo and I own the Bar downtown. BONEY: Oh, the bar. Love the name. Very meta.
NICK: S mojou sestrou Margo vlastníme v centre Bar. BONEY: Á, Bar. Parádne meno. Veľmi výstižné.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: meta .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.