FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

fly a kite [slovné spojenie]
1.
púšťať šarkana
She'd never flown a kite.
Ona si šarkana nikdy nepúšťala.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: fly a kite .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.