FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

bloviate (about something) [slovíčko]
1.
trepať, zoširoka tárať
I don't see you sitting quietly while he bloviates on his postgrad thesis about Proust.
Neviem si vás predstaviť, ako ticho sedíte, kým on zoširoka tára o svojej postgraduálnej práci o Proustovi.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.