FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

put down [frázové sloveso]
1.
humánne usmrtiť (zviera), utratiť
Our dog was ill for a long time so we asked to vet to put him down.
Náš pes bol dlho chorý, tak sme požiadali veterinára, aby ho utratil.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: put down .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
napísať
Before I go back to Denver, let's put something down on paper.
Skôr než pôjdem do Denveru, hoďme niečo na papier.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: put down .

NÁHODNÁ FRÁZA »
3.
napísať na papier
And I want you to go into the kitchen sit at the table and put a name down.
A chcem, aby si išiel do kuchyne, sadol si za stôl a napísal meno.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: put down .

NÁHODNÁ FRÁZA »
4.
položiť
Excuse me, miss? I just want you to be careful where you put down that monk-brewed Belgian wheat beer...
Prepáčte, slečna. Ja len aby ste si dvakrát rozmysleli, kam položíte to mníšske belgické pšeničné pivo...
Zdroj:
Frázy v tejto vete: put down .

NÁHODNÁ FRÁZA »
5.
zložiť, odložiť
Put down the rifle.
Odlož tú pušku.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: put down .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.