FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

put (someone) at risk [slovné spojenie]
1.
ohroziť niekoho, vystaviť riziku
I think if we press too hard, we put the hostage at risk. We’re gonna need to use some tactical patience.
Bojím sa, že keď budeme priveľmi tlačiť, ohrozíme tým rukojemníka. Bude na mieste trochu taktickej trpezlivosti.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.