FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

off the grid [slovné spojenie]
1.
bez energie, vody, elektriny atď.
We pushed the ship too hard. We’re off the grid. That means the computer’s now off-line. The ship’s broken.
Preťažili sme loď. Sme bez šťavy. To znamená, že ani počítače nefungujú. Loď je nefunkčná.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: off the grid .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.