FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

count down (something) [frázové sloveso]
1.
odpočítavať
PHILLIPS: Count it down for me, Shane. SHANE: Yeah. They’re at 800 yards.
PHILLIPS: Odpočítavajte mi vzdialenosť, Shane. SHANE: Jasné. Teraz sú na 800 yardoch.
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.