FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

come up [frázové sloveso]
1.
objaviť sa
I can write up an order and immediately as soon as the customer’s name comes up you see what his credit line is…
Môžem zapísať objednávku a hneď ako sa objaví meno zákazníka, uvidíš jeho úverové linky...
Zdroj:
2.
blížiť sa
We've got the Ares 4 supply missions coming up. We should be focusing on the Schiaparelli Crater.
Blížia sa zásobovacie misie pre Ares 4. Mali by sme sa koncentrovať na Schiaparelliho kráter.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: come up .

NÁHODNÁ FRÁZA »
3.
prísť do reči, na pretras
I wasn’t gonna mention oral. How did you think that was gonna come up?
Nemám v úmysle vyrukovať s orálnym sexom. Prečo si si vôbec myslela, že to príde na pretras?
Zdroj:
Frázy v tejto vete: come up .

NÁHODNÁ FRÁZA »
4.
objaviť sa, prísť
This weather came up quicker than anybody anticipated. We're gonna have to turn back to Makatea.
Toto počasie prišlo rýchlejšie než ktokoľvek očakával. Budeme sa musieť otočiť späť na Makateu.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: come up . turn back .

NÁHODNÁ FRÁZA »
5.
blížiť sa
This is real-world. Someone coming up on our starboard quarter.
Toto nie je cvičenie. Niekto sa k nám blíži na pravoboku.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: come up . starboard .

NÁHODNÁ FRÁZA »
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.