FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

start out [frázové sloveso]
1.
začať
What started out as friendship blossomed into some serious French kissing and lots of heavy petting.
Čo začalo ako priateľstvo, prerástlo do vážnych francúzskych bozkov a množstva intenzívneho pettingu.
Zdroj:
2.
začínať
When I was starting out, you could make captain if you put your head down and did your work.
Keď som ja začínal, človek sa mohol vypracovať na kapitána, ak usilovne pracoval a plnil si svoje povinnosti.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.