FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

make an impression (on someone) [slovné spojenie]
1.
urobiť dojem (na niekoho)
Yeah, nice to see you, too. I’m trying to make a good impression...
Hej, aj ja ťa rada poznávam. Snažím sa urobiť dobrý dojem...
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.