FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

keep somebody company [slovné spojenie]
1.
robiť niekomu spoločnosť
TIM: Thanks for keeping me company, Kittle. KITTLE: Nothing better to do.
TIM: Ďakujem, že si tu so mnou, Kittle. KITTLE: Nemám nič lepšie na práci.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.