FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

come easy [slovné spojenie]
1.
ľahko sa stať
The Robinson Scholarship is comprehensive, as you know. It's a free ride. And free rides don’t come easy.
Ako vieš, Robinsonovo štipendium je veľmi obsiahle. Je to jazda zadarmo. A to čo je zadarmo neprichádza ľahko.
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.