have a look (at something) [slovné spojenie]
1.
pozrieť sa (na niečo)
Some of those lines are pretty complex. And I just thought maybe it might be worth, you know, having one last look at the lines.
Niektoré repliky sú dosť ťažké. A tak som si myslel, či by nebolo dobré, viete, ešte raz sa na ne pozrieť.
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.