FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

pleased to meet you [slovné spojenie]
1.
rád ťa poznávam
Hello. I’m Rory. Very pleased to meet you. A real thrill. Well, who knows, we might become, you know, pals, et cetera.
Nazdar. Ja som Rory. Veľmi rád ťa poznávam. Naozaj. Kto vie, možno sa z nás stanú kamoši, a tak ďalej.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.