FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

wish (someone) luck [slovné spojenie]
1.
držať palce
ALEX: Wish me luck. FRIEND: All us virgins are pulling for you. Whoo!
ALEX: Drž mi palce. PRIATEĽ: Všetci panici stoja za tebou. Do toho!
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.