FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

lose the hat [slovné spojenie]
1.
dať si dole čiapku
Thank you, Franklin, but this is a different Valentine's Day. Lose the hat.
Ďakujem, Franklin, ale mala som na mysli iného Valentína. A daj si dole čiapku.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: lose the hat .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.