FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

come with the territory [slovné spojenie]
1.
dalo sa to čakať
SEAN: Media blitz on my career has begun. KARA: Yes, I know. Are you okay? SEAN: Of course I'm okay. It comes with the territory.
SEAN: Začal sa mediálny útok na moju kariéru. KARA: Áno, viem. Si ok? SEAN: Jasné. Dalo sa to čakať.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.