FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

to get detention [slovné spojenie]
1.
zostať po škole
Well, you totally hosed me. Last week on your show, you said, Always be mean to hot girls "because they'll want you more." Well, I tried it on Shauna. She cried, and then I got detention.
Pekne si ma oklamal. Minule si vo svojej show povedal, že k sexy babám treba byť hrubý, „lebo vás potom budú chcieť ešte viac“. Tak som to skúsil na Shaunu. Rozplakala sa a ja som musel zostať po škole.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.