FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

to be better off [slovné spojenie]
1.
byť na tom lepšie
If more people gave from the heart, we’d all be better off.
Keby viac ľudí dávalo od srdca, všetci by sme na tom boli lepšie.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.