FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

I’ll bite [slovné spojenie]
1.
benevolentný súhlas; ako myslíš
ABBY: Men are completely capable of experiencing love. MIKE: Okay, I'll bite. Go on. Who's the guy?
ABBY: Muži sú schopní lásky. MIKE: OK, ako myslíte, to si vypočujem. Dajte mi konkrétny príklad.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: I’ll bite .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.