FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

burst (someone’s) bubble [slovné spojenie]
1.
pripraviť o ilúzie
ABBY: So you're saying that men are incapable of love? MIKE: Oh, did I burst your little harlequin romance bubble?
ABBY: Takže vy tvrdíte, že muži nie sú schopní milovať? MIKE: Hádam som vás len nepripravil o vaše rozkošné romantické ilúzie.
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.