FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

to take the high road [slovné spojenie]
1.
etickou cestou dosiahnuť svoj cieľ, urobiť správnu vec
If it doesn’t work, take the high road. Even if you have been jilted and the relationship ends badly, you cannot vent your negative feelings in public
Ak to nevyjde, urobte správnu vec. Aj keď ste dostali kopačky a vzťah sa skončil zle, nemôžete svoje negatívne pocity ventilovať na verejnosti.
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.