FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

come to pass [slovné spojenie]
1.
stať sa, prísť k niečomu
If a proposed budget like this comes to pass, NASA leadership will be at risk.
Ak sa takýto navrhovaný rozpočet schváli, vedúce postavenie NASA bude ohrozené.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: come to pass .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.