[insert_php]

global $wpdb;

$b=$_SERVER[‘REQUEST_URI’];

$idpart=substr($b,7);
$position=strpos(“$idpart”,”/”);

$frazaid=substr($idpart,0,$position);

if ($frazaid==”) {$frazaid=1;}

//echo “B: $b
“;
//echo “$idpart
“;
//echo “$position”;

//echo “$len
“;
//echo “$frazaid”;

$result= $wpdb->get_results(“SELECT frazaEN AS fraza,idtyp FROM fraz01 WHERE fraz01.id=$frazaid”);

foreach ($result as $item)
{

$fraza=$item->fraza;
$idtyp=$item->idtyp;

}

if ($idtyp==1) {$typ1=’frázové sloveso’; $typ2=’frázové slovesá’; $linkblog=’https://www.anglickefrazy.sk/category/anglicke-frazove-slovesa/’;
$linktest=’https://www.anglickefrazy.sk/test-15-anglicke-frazove-slovesa-01′;
}
if ($idtyp==2) {$typ1=’slovné spojenie’; $typ2=’slovné spojenia’; $linkblog=’https://www.anglickefrazy.sk/category/anglicke-slovne-spojenia/’;
$linktest=’https://www.anglickefrazy.sk/test-4-anglicke-slovne-spojenia-1′;
}
if ($idtyp==3) {$typ1=’slovíčko’; $typ2=’slovíčka’;
$linkblog=’https://www.anglickefrazy.sk/category/anglicke-slovicka/’;
$linktest=’https://www.anglickefrazy.sk/test-2-anglicke-slovicka-1′;
}

echo “

$fraza [$typ1]

“;
//echo “

“;

// — tlacidlo NAHODNA FRAZA
$result1= $wpdb->get_results(“SELECT id FROM fraz01″);

$nr=$wpdb->num_rows;

//echo”$nr”;

$randfr=rand(1,$nr);

// — vyrabam url pre nahodnu frazu
$nf=’../’.$randfr;
// —————

$result2= $wpdb->get_results(“SELECT fraz01.id AS idfrazy,frazaEN, frazaSK, idzd, prikladEN, prikladSK, nazov1,nazov2,prik01.id AS ip FROM fraz01 JOIN prik01 ON fraz01.idpr=prik01.id JOIN zdroj01 ON fraz01.idzd=zdroj01.idzdroj WHERE fraz01.frazaEN=’$fraza’ ORDER BY RAND()”);

foreach ($result2 as $item)
{

$x=$x+1;

$idfrazy=$item->idfrazy;
$frazaEN=$item->frazaEN;
$frazaSK=$item->frazaSK;
$idzd=$item->idzd;
$prikladEN=$item->prikladEN;
$prikladSK=$item->prikladSK;
$nazov1=$item->nazov1;
$nazov2=$item->nazov2;
$ip=$item->ip;

// — vyrabam pekne url pre nazov filmu
// — nahradnie vsetkych znakov, ktore v Unicode nie su pismena, cisla alebo podciarkovnik za pomlcku
$tmp=strtr($nazov1,array(‘’’ => ‘-‘));
$tmp=preg_replace(‘/[^\pL0-9_]+/u’,’-‘,$tmp);

// — trimnem pomlcky
$tmp=trim($tmp,’-‘);

// — prevod na lowercase
$tmp=strtolower($tmp);

// — vyhodim vsetko, co nie je pomlcka, pismeno, cislo alebo podciarkovnik
$tmp=preg_replace(‘/[^-a-z0-9_]+/’,”,$tmp);

$nazovfilmu=$tmp;
// ————————————

// — vyrabam premennu s nazvom obrazku pre dany film
$obrazok=’film’.$idzd.’.jpg’;
if ($idzd>=1000) {
$obrazok=’ostatne.jpg’;
$nazovfilmu=”;
}
// —————————————————

echo “

“;
echo “

$x.
$frazaSK

“;

echo “

“;

echo “

$prikladEN

“;
echo “

“;
echo “

$prikladSK

“;

echo “

“;

// — OBRAZOK SO ZDROJOM (FILM ALEBO WEB)
// ————————————–
echo “

Zdroj:

“;

//– VSETKY FRAZY KTORE SA NACHADZAJU V DANOM PRIKLADE
//—————————————————–
echo “

Frázy v tejto vete:”;

$result3= $wpdb->get_results(“SELECT id AS idecko,frazaEN AS frazy FROM fraz01 WHERE idpr=$ip”);

foreach ($result3 as $item)

{
$idecko=$item->idecko;
$frazy=$item->frazy;

// — vyrabam url pre kazdu frazu v danom priklade
$pu=’/fraza/’.$idecko;
// —————

echo “ $frazy . “;
}

// — tlacidlo NAHODNA FRAZA
// —————————
echo “

NÁHODNÁ FRÁZA »“;
echo”

“;

} //— koniec velkeho cyklu

echo”

“;
echo”

ANGLICKO-SLOVENSKÉ SLOVNÍKY SO VZOROVÝMI VETAMI »

“;

//echo “

POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
“;

$result4= $wpdb->get_results(“SELECT idzdroj,nazov1 FROM zdroj01 WHERE idzdroj<=63 ORDER BY RAND() LIMIT 6"); foreach ($result4 as $item) { $idzdroj=$item->idzdroj;
$nazov1=$item->nazov1;

$i=$i+1;

// — vyrabam pekne url pre nazov filmu

// — nahradnie vsetkych znakov, ktore v Unicode nie su pismena, cisla alebo podciarkovnik za pomlcku
$tmp=strtr($nazov1,array(‘’’ => ‘-‘));
$tmp=preg_replace(‘/[^\pL0-9_]+/u’,’-‘,$tmp);

// — trimnem pomlcky
$tmp=trim($tmp,’-‘);

// — prevod na lowercase
$tmp=strtolower($tmp);

// — vyhodim vsetko, co nie je pomlcka, pismeno, cislo alebo podciarkovnik
$tmp=preg_replace(‘/[^-a-z0-9_]+/’,”,$tmp);

$nazovfilmu=$tmp;
// ————————————

echo “ “;
}
echo “

“;
echo “*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.”;
echo “
“;
//echo “

“;

// — RESPONSIVNA REKLAMA ADSENSE
// ———————————

$fraza='”‘.$fraza.'”‘;

echo ““;
[/insert_php]