FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

run a tight ship [slovné spojenie]
1.
držať pevne opraty
Mmm. You run a tight ship at home, huh?
Mmm, doma držíš pevne opraty, čo?
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.