FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

bite (someone) in the ass [slovné spojenie]
1.
vypomstiť sa
I told you that this whole fake marriage thing was just gonna come and bite you in the ass.
Vravela som ti, že to tvoje falošné manželstvo sa ti raz vypomstí.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.